Torkladan


Ladan på Höjden har sedan den byggdes i början av 1890-talet tjänat olika syften. En lång tid var det som torklada åt Höjdens tvätteri. I början av förra seklet fanns hundratals tvätterier i Haninge och Tyresö. Idag finns bara ett fåtal torklador kvar med sina karäkteristiska öppningsbara väggpaneler.

 

Vi har nu kunnat ge byggnaden en rejäl och varsam renovering utvändigt.
Arbetet har kunnat genomföras tack vare byggnadsvårdsstöd från länsstyrelsen
och många ideella arbetstimmar. 
I PDF-dokumentet nedan finner du en rapport över takomläggning och väggrenoverig som skett under 2023.
Den senare delen av dokumentet består av ett rikt bildmaterial.

 

Kommande år har vi intentionen att ta oss an insidan för att ge rum för olika kulturverksamheter, inte minst en "museidel" som kan förmedla spännande berättelser om Höjdens rika historia med småjordbruk, tvätteri, friluftsgård och kulturverksamhet. 


Öppningsbar väggpanel

Före renovering


Efter renovering