Kunskap och upplevelse


Anlitar du oss för en naturguidning, historisk vandring, arkeologisk guidning, pilgrimsvandring, sångvandring
eller för att som sittande åhörarskara ta del av vår kunskap i olika ämnen får du en minnesvärd upplevelse! 


Välkommen att höra av dig så snickrar vi ihop en vandring eller ett föredrag som passar just dig och ditt sammanhang.


Kulturladan samarbetar nu med GLÖD- vildmarkskök.
Kombinera en vandring i Tyresta nationalpark med fantastisk vildmarksmat serverat i tipitält invid mosse där skvattram doftar gott och dimmorna dansar till tranors sång.

Vandringar / Guidning


-Natur och kultur.

-Historia och arkeologi.

-Pilgrim och meditation.

-Natur med sång & sagor.Föredrag

 

-Reseberättelser, musik, miljöer och männsikor!

Indien, Skottland, Transsibiriska järnvägen,

Fågelskådning i Marocko...


-Arkeologi, bla om stenålder och om Haninge genom 10.000 år.


-Tyrestaskogen, bla om naturen, storbranden, historiska lämningar.


-Pilgrim, yttre och inre vandring genom kulturer, årtusenden och idag.


-Keltisk andlighet.


-Hildegard av Bingen. Ord, toner och visoner från 1000-talet - och ännu aktuella!

 

-Musikens hälsoegenskaper! Enkla vägar till att lyssna och låta för välmåendets skull.Naturvård


- På arendemarken runt Höjden har vi slåtter och bete för att gynna biologisk mångfald.


Hör av dig om du vill delta vid ett slåttertillfälle.
Eller om du vill komma och få en guidning i vad naturvård kan innebära.

Presentation av oss som guidar er:
Natur, kulturhistoria & arkeologi.

 

Mattias Pettersson är arkeolog och konstnär och kännare av Södertörns natur och kulturhistoria. Mattias berättar om skogens historia, från istid till nutid. Hur säljägare för tiotusen år sedan kom paddlande till en skärgård långt ute i Östersjön. Hur landet steg ur havet och säljägarna följdes av bönder, torpare, vallpigor och friluftsmänniskor. Vi tittar på spåren i landskapet från denna historia och vi får höra om det senaste dramat, när den unika gammelskogen räddades från att skövlas.

 

Mattias har lång erfarenhet av guidningar och har bland annat jobbat på Lilla Karlsö utanför Gotland och med engelskspråkiga uppdrag åt firman Stockholm Adventures. Tyresta Nationalpark och Haninge och Tyresö kommuner är mångåriga uppdragsgivare, särskilt med historiska temavandringar. Mattias har även bedrivit flera arkeologiska forskningsprojekt i området och har producerat ett stort antal informationstavlor och skyltade vandringsleder om kulturhistoria och natur runtom i Sverige. Bland de senaste skyltprojekten kan nämnas fågelskådning i Stockholms skärgård och åtta skyltar om torp i Tyresö kommun.Pilgrim, meditation & sångvandringar 


Eva-Lisa Oldeberg är diakon, pedagog, musiker och vandringsledare. Utbildad vid Sjövik och Vadstena folkhögskolor, Kungliga Musikhögskolan, Lärarhögskolan i Stockholm, Ersta/Sköndals högskola, Stockholms universitet, pilgrimscentrum i Vadstena och i Tyresö. Men framför allt; genom livets erfarenheter och möten.


Utifrån gruppens behov och önskemål lägger hon upp en passande vandring med det innehåll ni önskat. I pilgrimsanda, med meditaitvt fokus eller med rikligt av sång och sagoinslag. Eva-Lisa framträder regelbundet med sina musiksagor för barngrupper i olika sammanhang. Sagorna utspelar sig i naturen och har starka inslag av omsorgstanken - hur vi bemöter varandra och naturen! 


Eva-Lisa leder lika gärna barngrupper som vuxna men nog allra helst en salig blandning av vandrare. Ju mer olika vi är, desto mer har vi att lära av varandra, desto mer upptäcker vi tillsammans!